מעמד הקפות שניות בחצרו של האדמו"ר רבי אבנר עפגי'ן שליט"א בראש העין בהשתתפות רבה של בני ברק הגר"ש קורח שליט"א • צילום: שוקי לרר