תיעוד חג הסוכות בחצר הקודש טשארנאביל באשדוד, עריכת השולחן של כ"ק האדמו"ר שליט"א בסוכת בית המדרש ברובע ז' בעיר ותפילת שחרית ביום הושענא רבה • צילום: יוסי לוי - אשדוד בכותרות