עריכת השולחן ושמחת בית השואבה המרכזית בליל אושפיזא דיוסף צדיקא וחלוקת ה"שווארצע ברויט" בחצר הקודש שומרי אמונים באשדוד כסגולה לפרנסה, הטיש בליל הושענא רבה נטילת ד' מינים ע"י האדמו"ר שליט"א • צילום: יוסי לוי - אשדוד בכותרות