תיעוד מעמד הקבלת פני רבו ע"י רבנים ואישי ציבור, חסידים ואנשי מעשה בחג הסוכות בחצרו של האדמו"ר הרב אבנר עפג'ין שליט"א מראש העין • צילום: שוקי לרר