הגרי"מ לאו וראשי החינוך העצמאי ו'שובו' חנכו חטיבת ביניים לבנים שאומצה ע"י משפחת פרנקל מלורנס ארה"ב • מה שהחל לפני 17 שנה בחדר בביה"ס 'סיני' ביפו הפך ברבות הימים לשני קמפוסים של בתי ספר עם מאות תלמידים ובכך משלימה רשת החינוך והקירוב 'שובו' מנין שבעים בתי ספר יסודיים על יסודיים וגני ילדים שהיא מפעילה בשמונה עשר ערים בישראל

'שלושה ימים בלבד לאחר שמחת תורה בפתחה של פרשת 'בראשית' אנו מציינים היום הקמת חטיבת ביניים לבנים של רשת החינוך והקירוב 'שובו' אין עיתוי המסמל יותר את אהבת התורה והנחלתה לכל גווני העם בישראל של 'שובו' והחינוך העצמאי בכלל ושל משפחת פרנקל במיוחד – כך אמר הרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א בטקס חנוכת חטיבת ביניים חדשה לבנים שהתקיים בקמפוס בית הספר 'שובו' ביפו.

הגרי"מ לאו אמר כי לא בכדי שוכן ביה"ס ברח' 'פחד יצחק' פנת 'שם הגדולים' וביפו; זהו סיפורה של 'שובו' לחנך דורות בשאיפה להיות גדולים בישראל. ויפו; השליחות שהצליחה ביותר מבין 48 נביאי ישראל יצאה מיפו. זהו יונה בן אמיתי הנביא שבזכות 5 מילים שאמר לתושבי נינווה חזרו כולם בתשובה שלמה. מכאן מיפו תצא הברכה להמשך הצלחה להשיב לב בנים אל אבותם בעבודת הקודש המסורה לנו מדור דור. ואתם משפחת פרנקל – אמר הגרי"מ לאו – זכיתם לסיעתא דשמיא מיוחדת ולהכוונה משמים במה לסייע ולתמוך'.

בטקס המיוחד השתתפו; יו"ר החנה"צ הרב אברהם יוסף לייזרזון. יו"ר 'שובו' ארה"ב הרב אברהם (אייב) בידרמן. מנכ"ל 'שובו' הרב חיים מיכאל גוטרמן. הרב משה זילברברג. חברי הנהלת 'שובו' בארץ בראשות הרב אהרון יעקובזון. נכדו של מייסד 'שובו' הגר"א פאם זצ"ל, יבדלח"א הרב מרדכי פאם. אישי ציבור הורים ותלמידי בתי הספר. אורח הכבוד בטקס; הנגיד הרב משה פרנקל ורעייתו פרידה מלורנס לונג איילנד ארה"ב שאימצו את חטיבת הביניים החדשה. במעמד המרשים הוקדשה כיתת לימוד ע"י משפחת בעלסקי אף הם מלורנס.

במהלך הטקס קראו שני תלמידים; יהונתן צ'ולפייב ואיתי ניאזוב משניות בע"פ לקול תשואות הקהל והרב זילברברג בירך בהתרגשות רבה ברכת שהחיינו. הנגיד הרב משה פרנקל אמר כי חטיבת הביניים שאימץ נקראת ע"ש חמיו ניצול אושוויץ הרב בנימין הכהן ורעיתו מרת טובא יעקאבאוויטש הי"ו שבחרו בדרך החיים דרך התורה לאחר ששתו את כוס התרעלה ואין כמו אנשי מופת אלה כדי להדריך את הנערים והילדים בדרך העולה בית ה' ולהבטיח 'כי לא תשכח מפי זרעו' – זו הנחת רוח הגדולה ביותר עבורם'.

הרב אברהם יוסף לייזרזון ממקימי 'שובו' אמר כי עיתוי האירוע סמוך לחג הסוכות מתאים מאוד כאשר המסר המרכזי בו הוא 'למען יידעו דורותיכם – הנחלת המורשת לבני הנעורים ולדורות הבאים. הוא שיבח את שיתוף הפעולה המבורך של 'שובו' עם החנה"ע והעלה את זכרו של מייסד 'שובו' הגר"א פאם; 'שכרבי יהושע בן גמלא עליו אמרו חז"ל שאלמלא הוא היתה חלילה משתכחת תורה מישראל מאלפי יתומים רוחניים אותם מצילה 'שובו' בעזרת התורם ובני משפחתו הממלאים רצון צדיק'.

בית הספר 'שובו' תל אביב שע"י החינוך העצמאי הוקם לפני 17 שנה עם 47 תלמידים בלבד בחדר בתוך מבנה של בי"ס 'סיני' לשעבר. מאז מכהנת כמנהלת הגב' לאה חברוני בתו של הרב חיים שאול גריינימן זצ"ל. ביה"ס עבר מספר מקומות עד שבשנת 2005 עבר למשכנו הקבוע והנוכחי בשד' חב"ד ביפו. לפני כשנה קיבל ביה"ס מבנה נוסף לשם הועברו בני כיתות ד-ו. במבנה זה שנחנך אתמול תפעל חטיבת הביניים החדשה.

הרב חיים מיכאל גוטרמן אמר כי בתי ספר רבים של רשת "שובו" אומצו ע"י נגידים מארה"ב ואירופה הדואגים לתקציבים המסייעים לתפעול ביה"ס ולרווחת התלמידים. הוא הוסיף כי בהתפתחות בתי הספר של 'שובו' ביפו יש גם מסר נוסף בתועלת הדמוגרפית הגבוהה לעיר.