השבוע נערך בבני ברק הכינוס השנתי של נציגי ארגון "בני אמונים" לחיזוק עניית אמן בהיכלי הישיבות בשילוב הכנסת ספר תורה לע"נ פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל בראשות מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות בעיר בני ברק • צילום: שוקי לרר