סעודת ההילולא של רשכבה''ג מרן החתם סופר זי''ע שנערכה ע''י קהל תורה עץ חיים לונדון בראשות גאב''ד הקהילה הגה''צ רבי זאב הלוי פלדמאן שליט''א • בגלריה: תיעוד ההילולא, ושמחת בית השואבה שנערכה בחג הסוכות בקהילה • צפו