הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א ששהה בשבת האחרונה (נח) באתרא קדישא מירון ערך חלאקע'ס במוצאי שבת קודש בחצר ציון הרשב"י • שוקי לרר תיעד