איזה יופי תמונות של גדולי ישראל, תמשיכו לעשות חיל ישר כוח!