המונים מכל קצוות תבל עלו להשתטח בציון סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מבארדיטשוב

המונים מכל קצוות תבל עלו להשתטח על ציונו של רביה"ק סניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק בן שרה שאשה זיעוכי"א בעל ה"קדושת לוי" בבית החיים העתיק בבארדיטשוב • בועד המארגן ליומא דהילולא שע"י מוסדות "תפארת בארדיטשוב וסביבותיה" בנשיאותו של הגאון רבי יעקב יוסף ווירצבערגער שליט"א רב העיר, מציינים ומסכמים בסיפוק רב את הצלחת המבצע לקליטת ההמונים שבאו ממרחקים לקראת יומא דהילולא של רביה"ק מבארדיטשוב, לשפוך שיח וצקון לחשם במקום קדוש זה ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים.        

מוסדות תפארת בארדיטשוב וסביבותיה הפועל רבות כל השנה בעיר בארדיטשוב וברחבי אוקריינא כבר למעלה מעשרים וארבע שנים להפצת היהדות וקירוב אחים לשמו ולזכרו ולהמשך מורשתו הגדולה של רביה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיועכי"א. הפעיל כמידי שנה בשנה את ארגון וסידור הלוגיסטיקה ואת כל הנלווה אליו לקליטת ההמונים הבאים ליומא דהילולא רבא אשר חל ביום כ"ה תשרי יום הסתלקות הרה"ק מבארדיטשוב זיעוכי"א לגנזי מרומים, ובמתחם ההכנסת אורחים דבארדיטשוב במשך שלשה יממות רצופות סביב יום ההילולא קיבלו הצוותות המארחים את פני העולים, והוגשו בהרחבה גדולה שתיה חמה, כיבוד קל, פת שחרית, וסעודות הילולא בשפע גדול כיד המלך כמיטב המסורת, הוקם גם במתחם "היכל התפילות" ונבנה חדר כהנים מיוחד אשר נחנך ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מ"תולדות אברהם יצחק" שליט"א בחודש שבט האחרון, חידוש נאה התחדש בשנה זו ונחנך מקוה טהרה חדש משוכלל ומפואר אשר נבנה בכל ההידורים ההלכתיים, המקוה היה פתוח לרווחת הקהל ללא תשלום, הפעלת המקוה התקבלה בקורת רוח מרובה בקרב הציבור שכן הדבר איפשר לחסידים ואנשי מעשה לטבול ולהתקדש לפני שהם פונים להתפלל במקום הקדוש הציון המצוינת,

מעמד מרגש היה בשמחת בר מצוה ליליד העיר בארדיטשוב נתנאל בן ר' אלכסנדר קולשוב  הי"ו שנערך ברוב פאר והדר ע"י מוסדות תפארת בארדיטשוב.

בסעודת ההילוא המרכזית השתתפו הגה"צ רבי מרדכי גרוס שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות, כ"ק אדמו"ר מנדבורנא ירושלים שליט"א, הרה"צ הגר"מ ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויזניץ, הגר"ח שמרלר שליט"א ראש ישיבת אורייתא, הגרי"י קליין דומ"ץ ויז'ניץ, כ"ק אדמו"ר ממעז'בוז שליט"א, הרב דירנפלד שליט"א דומ"ץ בעלזא אשדוד, הגר"מ אייזלר שליט"א רב ביהמ"ד ב"ב, הגרי"מ ברכר ר"י ויזניץ אלעד, המשפיע ר' משה בויאר שליט"א נשיא "ויועצנו", רבני הקהילות באוקראינה ובני קהילותיהם, ועוד רבני אנ"ש חשובים מכל גווני הקשת.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו