מאות תלמידי ישיבות גדשו את בתי המדרש בעיר ביוזמתו הברוכה של הרב עמרם כנפו מ"מ ראה"ע בימי בין הזמנים • ישיבות בין הזמנים החלו את פעילותם מיד לאחר יום הכיפורים כך שקול שאון התורה ב''ה לא הפסיק בהיכלי התורה ברחבי אשדוד במסגרת ישיבות בין הזמנים "חזון עובדיה" ע"ש ולזכרו של מרן זצוק"ל שהשבוע ציינו את יום ההילולא.

את היוזמה הברוכה שעליה מברכים אנשי החינוך בעיר וההורים, יזם וארגן הרב עמרם כנפו ממ"ק ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס שהרחיב את המיקום גם ברובעי העיר הרחוקים על מנת שיזכו כמה שיותר הצורבים הצעירים לנצל את הימים הללו בשקידת התורה ולא לאבד את הזמן לריק בחוצות. מי שניהל ביד רמה בשטח את פעילות בישיבות בין הזמנים והכינוסים זה היה עו"ד הרב מאיר בן סימון חבר מועצת העיר, יו"ר הרשות הלאומית להתמכרויות.

בימים אלו, זכו התלמידים לשמוע שיעורי תורה והלכה ולשיחות מוסר מפי רבנים וגדולי תורה שהשמיעו דברי אגדה ומוסר ומעלת לימוד התורה בימים אלו וכן דברי חיזוק והתעוררות כהכנה לקראת זמן חורף בהיכלי הישיבות הקדושות השבוע והזכירו ממשנתו של מרן זצוק"ל במעלתם של ימים אלו.

עם סיום הזמן, לקראת יומא דהילולא רבה, התקיים כנס מרכזי בבית הכנסת "אוהל אברהם" במעמד הרבנים הגאונים: בנש"ק הרב משה אבוחצירא נכד הבבא סאלי זיע"א וראש הכוללים "אוהלי יעקב", הרב עמנואל טולידנו מראשי ישיבת "שארית יוסף", הרב יהודה סבח ר"י "זכרון דוד" המקובל רבי דוד בצרי ר" "השלום". את המעמד פתח הרב מאיר בן סימון אשר הביע קורת רוח ושמחה על מאות בחורי הישיבות שזכו לחבוש את ספסלי בית המדרש בימי בין הזמנים והודה  לרב עמרם כנפו ממ"ק ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס על היוזמה המבורכת והקבועה של הקמת ישבות בין הזמנים אלו תמידין כסדרן.

דברי ברכה קצרים נשא ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שדיבר במעלת ניצול הזמן בימים אלו והזכיר ממשנתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל והודה לכל המסייעים לרעיון המבורך והחשוב.

לאחר תפילת מנחה, חולקו המילגות כאות עידוד וחיזוק ע"י הרכזים לתלמידים המשתתפים.

בסיום, תלמידי הישיבות והורים רבים הודו בחביבות ובהערכה רבה לרב עמרם כנפו על היוזמה הברוכה של המשך הקמת רשת ישיבות בין הזמנים ועל המילגה, שימים אלו נתנו להם עליה וחיזוק בתורה כהכנה לקראת חזרתם לישיבה.

לקראת ערב התקיים לבני הישיבות בין הזמנים "חזון עובדיה" ערב "קומזיץ" עם תזמורת שלהבת בניצוחו של גלעד פוטולסקי באווירה תורנית במתנ"ס נוה יונתן בהשתתפותם של מאות בני ישבות.