המנכ"ל שמע סקירה מקיפה ממנהל הישוב, אייל ראובן, על הצורך במבני גני קבע לילדים, ועל הצורך במבנה קבע לישיבה קטנה. מנהל הישוב הזכיר כי "אנו נמצאים בעיצומו של איכלוס נרחב למשפחות חדשות שהחל השבוע ואשר עד לסוף חודשי הקיץ יקלטו בישוב 108 משפחות חדשות"

ביום שישי ערש"ק פרשת וירא הגיע שמואל אבואב , מנכ"ל משרד החינוך, יחד עם עמיחי סיבוני, יועץ שר החינוך, לבנימין, לסדרת ביקורי פתע בבתי הספר ברחבי המועצה.

מנכ״ל משרד החינוך הגיע על מנת להכיר מקרוב את מערכת החינוך בבנימין, בין היתר ערך ביקור פתע בישוב תל ציון ושמע סקירה מקיפה ממנהל הישוב אייל ראובן על הצורך במבני גני קבע לילדים, ועל הצורך במבנה קבע לישיבה קטנה. מנהל הישוב הזכיר כי אנו נמצאים בעיצומו של איכלוס נרחב למשפחות חדשות שהחל השבוע ואשר עד לסוף חודשי הקיץ יקלטו בישוב 108 משפחות חדשות.

בהמשך סייר המנכ"ל בת"ת המסילה ובישיבה הקטנה לצעירים תל ציון שנפתחה השנה ושמע סקירה ממנהל המוסדות הרב יצחק הלי על המוסדות שקימים כ 17 שנה בישוב תל ציון .