אלפים הגיעו אתמול (ראשון) לפקוד את ציוני מרן ה'חזון איש' ומרן ה'אבי עזרי' זי"ע לרגל ההילולא בבית החיים פוניבז' בב"ב • עצרת הספד נערכה בישיבת רשב"י בב"ב בראשות מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א חתנו של מרן הגרא"מ שך בעל האבי עזרי זצ"ל • צילום: שוקי לרר

עצרת הספד בישיבת רשב"י בב"ב בראשות מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א חתנו של מרן הגרא"מ שך בעל האבי עזרי זצ"ל 

העליה לציוני מרן ה'חזון איש' ומרן ה'אבי עזרי' זי"ע