לאחר 20 שנה ללא רב מקומי, בברכתם של גדולי ישראל, הגאון רבי אליהו מסרי שליט"א הוכתר רשמית לרבה של קהילה 'שובה ישראל'.

לאחר שבת מרוממת, במחיצתו של הגאון הצדיק רבי אליעזר בן דוד שליט"א, מנהיגה המיתולוגי של הקהילה זה עשרות שנים, שהגיע במיוחד לארגנטינה ליטול חלק במעמד ההכתרה, עם צאת השבת נראו המונים מבני הקהילות בארגנטינה, נוהרים לעבר קהילת 'שובה ישראל', בכדי ליטול חלק במעמד ההיסטורי, ששנים רבות לא נראה כמותו באמריקה הלטינית.

במפגן של אחדות נדירה, פיארו את בימת הכבוד במעמד, כל רבני הקהילות בבואנוס איירס, בהם הרבנים הגאונים רבי שמואל אריה לוין ראש ישיבת 'חפץ חיים', רבי שלמה בן חמו הרב הראשי לעדת הדמשקאים, ורבה של קהילת 'עקדת יצחק', רבי צבי גרינבלט רבה של קהילת חב"ד, רבי פייבל סופר רבה של קהילת 'קהל חרדים – פלורס', רבי אפרים דינס רבה לש קהילת 'חכם ניסים כהן', רבי ראובן פרווה רבה של קהילת 'אור תורה', רבי אברהם צרויה רבה של קהילת 'סוכת דוד', רבי יצחק ראובן ייקר רבה של קהילת 'שערי ציון', רבי אהרון בנשימול רבה של קהילת 'אגודת דודים', רבי יצחק ענתבי סקה הרב הראשי לעדת הספרדים ורבה של קהילת 'אסיסבה', רבי אליהו סולי גאב"ד 'כרם שלמה' ורבה של קהילת 'אדרת אליהו', רבי משה עקשטיין רב בימ"ד 'קהל חרדים – אונסה', רבי שלמה מזרחי רב קהילת 'אור מזרח', רבי דניאל סוטון רבה של קהילת 'עוד יוסף חי', רבי יוסף דלין מרבני קהילת 'יסוד הדת', ורבי גבריאל דבידוביץ רבה של ארגון ה'אמיה', בנוסף לעשרות רבנים קהילות, רמי"ם, מוצי"ם, ראשי כוללים, וראשי ישיבות, שנטלו חלק במעמד המרומם.

מעמד ההכתרה נפתח, עם כניסתו של הגאון רבי אליהו מסרי שליט"א להיכל הקהילה, מלווה בידי הגאון הצדיק רבי אליעזר בן דוד שליט"א, לקול שירת 'ימים' אדירה שנמשכה דקות ארוכות. הרבנים התקשו לפלס את דרכם, בין המוני המשתתפים שגדשו את כל מבואות בניין הקהילה.

את נאום הפתיחה, נשא נשיא הקהילה ומפטרוניה הבולטים, רבי אברהם ענתבי הי"ו, ששב בימים האחרונים ממסע לארץ הקודש, בו ביקר במעונם של גדולי ישראל בכדי להחתימם על מגילת ההכתרה. בדבריו ציין נשיא הקהילה, את שמחתם של גדולי ישראל בהכתרת רב לבני הקהילה, והרחיב להביע את רשמיו העמוקים, מביקורו במעונו של כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א, שביקר בקהילה לפני חודשים ספורים, כשלמשמע הבשורה המשמחת נעמד האדמו"ר וקרא בהתרגשות 'שישו ושמחו בשמחת התורה, ר"ת 'שובה' ישראל'.

רגעי השיא של מעמד ההכתרה, היו בשעה שהוקרנה ברכתם של מרנן ורבנן גדולי ומנהיגי הדור שליט"א, בשעת חתימתם על מגילת ההכתרה. על מגילת ההכתרה חתמו, רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי, מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין, הגאון הגדול רבי משה הלל הירש, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין, הגאון הגדול רבי שלום כהן, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני, הגאון הגדול רבי יהודה עדס, הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי, הגאון הגדול רבי דב לאנדו, הגאון רבי חיים וואזנר, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי אליהו רפול, הגאון רבי יעקב הלל, הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ, הגאון רבי אשר וויס, הגאון רבי שלמה זעפרני, הגאון רבי ישעיהו רוטנברג, הגאון רבי ברוך וויסבקר ראש ישיבת 'בית מתתיהו', הישיבה בה למד והצטיין רב הקהילה הגאון רבי אליהו מסרי, שנים רבות.

את מעמד ההכתרה, הנחה ברוב תבונה ר' חיים סואד, שהיטיב לתאר בפני המוני המשתתפים, את רגעי המעמד הנעלים. מקהלת הקהילה בניצוחו של ר' אליהו צאיג הנעימה את הערב המרומם, והוסיפה נופך של התרגשות והתעלות.

במעמד נאמו הרבנים הגאונים, רבי שלמה בן חמו שליט"א, רבי אליעזר בן דוד שליט"א, שעמד בדבריו על הזכות של הקהילה להכתיר עליה רב מקרבה, כדברי הפסוק 'מקרב אחיך' תשים עליך מלך, רב מקרב הציבור נושא יותר בעול הציבור, חתם רבי אליעזר בן דוד שליט"א את דבריו. כמו כן נאם במעמד ראש ישיבת 'חפץ חיים' הגאון רבי שמואל אריה לוין שליט"א, בדבריו ציין כי מעמד ההכתרה, חל בליל היארצייט של מרן רשכבה"ג הגרמ"מ שך זצ"ל ומוצאי היארצייט בעל החזון איש זצ"ל, שכה מסרו את נפשם להעמדת קהילות בישראל על טהרת הקודש. הקהילה בארגנטינה זעק רבי שמואל אריה לוין, זקוקה עתה, שקהילת 'שובה ישראל' תמשיך באותה מסירות נפש של מייסדי הקהילה, לשמור בכל משמר על קדושת התורה וטהרת הצניעות.

במעמד נטלו חלק, נשיאי הארגונים היהודיים בארגנטינה, בהם ארגון ה'אמיה' 'אייסה' ו'בני אמת'. מיד לאחר קריאת מכתבו המיוחד של האדמו"ר מקאלוב שליט"א. הוקראו בזה אחר זה, מכתבי רבני הקהילות בארגנטינה שנבצר מהם ליטול חלק במעמד, בהם רבי יוסף שחיבר הרב הראשי ורבה של קהילת 'יסוד הדת', ורבי דניאל אופנייהמר רבה של קהילת 'אחדות ישראל'. כמו כן הוקרא במעמד, מכתב ברכה ייחודי, שנשלח מטעם ארגון ה'אמיה' – ארגון הגג של הקהילה היהודית בארגנטינה.

הס הושלך בהיכל הקהילה, עת נעמדו ראשי הקהל, ר' משה סלמון, ר' אברהם ענתבי, ר' יצחק סלמון, ור' יצחק טלגם, והגישו בידי רבה הקהילה הגאון רבי אליהו מסרי את מגילת ההכתרה, בשם בני הקהילה. התרגשות אחזה בקהל, למראה הגאון הצדיק רבי אליעזר בן דוד שליט"א, פוצח בריקוד של מצווה על בימת הכבוד, עם רב הקהילה הנכנס רבי אליהו מסרי שליט"א

מיד לאחר מסירת מגילת ההכתרה, נעמד רבה של קהילת 'שובה ישראל', הגאון רבי אליהו מסרי שליט"א לשאת דברים, בדבריו הנרגשים ציין את הזכות העומדת לקהילה מאז היווסדה, זכות מסירות נפשם של מייסדיה, בראשם רבה הראשון של הקהילה – הרב וולף גרינברג, המוכנה בפי כל ה'ריבי', שכה מסר את נפשו לייסוד הקהילה וביסוסה. 'עתה זוכה אני להוסיף גרגר חול, למסירותם הרבה של רבני ועסקני הקהילה, בכדי להמשיך והעמיד את הקהילה הקדושה על יסודי התורה והיראה', חתם הרב מסרי את דבריו.

שעה לאחר חצות ליל, נחתם המעמד ההיסטורי, במשך שעה ארוכה עברו המוני המשתתפים בפני הגאון רבי אליהו מסרי שליט"א, לברך ולהתברך. המשתפים הנרגשים לוו את רב הקהילה לביתו בתהלוכה ברחובות בואנוס איירס, לקול שירה וזימרה.