קהל רב ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מספינקא ארה"ב שליט"א בן לחתנו הרה"צ רבי אשר ישעיה איייכנשטיין שליט"א - הכלה בת הרה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג שליט"א - צילום: שוקי לרר

מוצאי שבת העליה לתורה בבני ברק: