שמחת בית שבט הלוי: שמחת הנישואין לנכדת הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין בת לבנו הגאון רבי אברהם הלוי ואזנר ר"מ ישיבת חכמי לובלין • צילום: משה גולדשטיין