מעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת הרב משה הרשטיק ז״ל מחשובי רבני תל אביב שלחם למען קדושת השבת בעיר נערך בהשתתפות רבנים חשובים במעמד מרגש כמותו לא ראתה העיר שנים רבות • צילום משה גולדשטיין 

ספר התורה הוכנס לבית הכנסת נחלת אבות בתל אביב. בו התפלל הרב משה ז״ל במשך שנים רבות ובו מתפללים עדיין רעייתו החשובה תבדלחט"א. ילדיו ונכדיו וממשיכים את מסורת אביהם בקידוש השבת בתל אביב • ספר התורה נתרם על ידי חתנו ר׳ שמואל רוזנברג  נ״י ובתו שתחי׳ המתגוררים בעיר מונטריאול קנדה.

אדמורי"ם ורבנים בכתיבת האותיות

תהלוכת הכנסת ספר התורה לבית הכנסת נחלת אבות תל אביב