תיעוד: האדמו"ר מבוטושאן שליט"א בשמחת נישואי בת הגאון רבי אלעזר שושן שליט"א, שמוסר מידי יום ביומו את שיעורי הדף היומי במשך למעלה מ-20 שנה בהיכל בית מדרשו