צפו: שמחת הברית לרך הנימול פינחס מנחם ני"ו נכד להגאון רבי שאול אלתר שליט"א ראש ישיבת שפת אמת בן לחתנו הגה"ח רבי יחיאל קפלר.