אשתו של בעל הברית ובתו של של הגאון האדיר ר' שאול אלתר הי"ו היא הסופרת המוערכת והפנומינלית 'רותי קפלר' כעת כתבת בעיתון 'משפחה' ועוד.