כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א הגיע לביקור אצל כ"ק האדמו"ר מספינקא ארה"ב שליט"א ששהה בארה"ק לרגל שמחת נשואי נכדו - צילום משה גולדשטיין