המקובל רבי שמעון גלאי שהגיע אמש להתפלל על תורמי קופת העיר בקבר רחל אמנו בירך אף את תורמי ותלמידי הכולל של מוסדות רחל אמנו שלומדים בקבר רחל אמנו במהלך כל ימות השנה. צילום: מוסדות רחל אמנו