תמונה מבהילה,
מבט נוקב
יש לו פני מלאך לרב שיינברגר
לא מהעולם הזה בכלל….

תודה…