המשפיע הרה"צ אלימלך בידרמן, והמקובל רבי מרדכי שיינברגר בתפילה על ציון הרשב"י במירון. צילום: דוד כהן