שבת מרוממת עברה על תושבי עיר התורה והחסידות, כאשר רבים מתושבי העיר נהרו לבית המדרש דחסידי סטרופקוב, שם ערך כ"ק האדמו"ר שליט"א את שולחנו והתפלל במהלך השבת. שוקי לרר מגיש תיעוד גלריה ממוצאי השבת