כמאה ושישים תלמידות סמינרים מצויינות, שהינן חונכות מנוף לקידום תלמידות מבתיה"ס היסודיים ברחבי העיר בני ברק, ושנבחרו בקפידה מקצועית על ידי הרכזות המיומנות, התכנסו באולמי המרפ"ד (המרכזיה הפדגוגית) שברחוב שלמה המלך בעיר, לפתיחת שנת הפעילות ה'תשע"ח וכהוקרה והערכה של מורים וצוותות הוראה על העבודה היחודית והמסורה לחונכות.

באירוע השתתפו מנהלי סמינרים, מחנכים, נציגי העירייה ואישי ציבור רבים שהגיעו להבעת הערכה לתלמידות הסמינרים המצטיינות הפועלות כחונכות במסירות וביעילות.

פרוייקט מרכזי הלמידה "מנוף" מופעל ע"י איגוד הסמינרים, בראשותם של מנהלי הסמינרים בעיר ובניהולו של הרב יצחק אוסטרליץ, מזכ"ל איגוד הסמינרים ובסיוע התכנית הלאומית 360 לילדים ולנוער ועיריית בני ברק, כאשר במהותו נותן הארגון מענה לבנות מבתי הספר היסודיים בעיר שיש להן פוטנציאל לימודי בלתי מיושם, ובנות אלו זקוקות לעזרה לימודית כדי להתקדם בלימודים. כאן נכנס הארגון לתמונה והוא מפעיל סמינריסטיות מצויינות מהסמינרים בעיר המתמחות במקצועות למידה תומכי הוראה. חונכות אלו, בהכוונתן של מרכזות ותיקות העוסקות בחינוך מיוחד ובהוראה מתקנת, הצליחו בס"ד בשנות פעילותן להעלות בנות רבות מרחבי העיר על דרך המלך מבחינה לימודית, תוך השקעה שאינה ניתנת לתיאור כלל.

מרכזי הלמידה נועדו גם להגביר את סיכויי ההצלחה במבחני הכניסה לבתי הספר העל יסודיים ולהכין את התלמידות ללימודים במוסדות אלו, בהנחה  כי ההצלחה הלימודית תחזק גם את ביטחונן העצמי ותאפשר להן להתמודד עצמאית עם הדרישות הלימודיות, תחילה בבית הספר היסודי ובהמשך בסמינר.

את הכנס פתח והנחה הרב יצחק אוסטרליץ, מזכ"ל איגוד הסמינרים ומנהל מרכזי הלמידה מנוף, ששיבח את פעילות פרוייקט מנוף אשר הצליח להוביל את החניכות להתקבל לסמינרים הטובים בעיר. הוא הודה באופן מיוחד להרב חנוך זייברט ,ראש העיר  על המשאבים הרבים המושקעים למען תושבי העיר, ובפרט על מאמציו הכבירים בכל הקשור לקידום ושיפור החינוך בעיר, בלב חם ותומך בפרוייקט מנוף. כן הודה להרב אברהם רובינשטיין , מ"מ ראש העיר; להרב שמעון קשש ,סגן מנהל אגף החינוך ומנהל התכנית הלאומית 360 בעיריית בני ברק שנכח באירוע ולכל חברי ההנהלה, על ליווי הפרוייקט לאורך כל השנה במסירות, ולהרב יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך העומד לימין מנוף בכל עת.

הנואם הראשון בכינוס היה הרב זאב וולף, מנהל סמינר הרב וולף ויו"ר איגוד הסמינרים, שהעלה את הזכות והחובה המוטלות על החונכות, כשמצד אחד – תפקידן לקדם את התלמידות בהוראה מתקנת, ומצד שני – במידה וישנם קשיים נוספים עליהן לעדכן את הרכזות. הוא הסביר כי תפקיד החונכת הוא ללמד ולקדם את התלמידות, ושכרן הוא עבור העמל שאינו ניכר מייד, אך בוודאי מוכיח את עצמו בתקופות שלאחר מכן.

הרב חנוך זייברט, ראש העיר, שנבצר ממנו להשתתף בכינוס, שלח דברי ברכה לכינוס המיוחד, ואיחל כי יזכו החניכות ללמוד והחונכות ללמד בהצלחה כבירה, מתוך מטרה לראות בתוצאות המבורכות של שיתוף פרוייקט מנוף במלאכת החינוך.

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע הביע את הערכתו העמוקה לפרוייקט מנוף, והסביר כי זהו חסד ברמה הגבוהה ביותר וזיכוי הרבים, הזוכה בהבטחת חז"ל 'אין חטא בא על ידו', ובונה את העולם ככתוב 'עולם חסד יבנה'. הוא הסביר כי כל חניכה היא עולם מלא, והצלחתה בהווה ובעתיד תיזקף לזכות החונכת.

במהלך הכינוס, קיבלה כל חונכת תלקיט, ובו הסברים ומסמכים לתיעוד פעילות הלמידה במהלך השנה, מתוך מגמה להמשך הצלחת פרוייקט מנוף למען התלמידות בבני ברק, גם בשנת הלימודים ה'תשע"ח, כשבמשך כל הפעילות נשמר קשר הדוק בין צוות מנוף למורות בבתי הספר, תוך מעקב מתמיד אחר התקדמות התלמידות.