המשפיע הגה''צ רבי אלימלך בידרמן שליט''א בתפילה בבית הכנסת העתיק של בעל ההילולא הרה''ק בעל ה'בית עין' זי''ע עם מקורבו שלוחא דרבנן הרב אליעזר לזר הי''ו חבר מועצת העיר צפת ויו''ר אגודת ישראל בעיר