בעיר צפת נערך יומא דהילולא של ה'בת עין' בקרב חברי רשת הכוללים 'כולל בת עין-בית שמש', בנשיאות הרה"צ רבי מנחם נחום הכהן קאהן שליט"א, רב תולדות אהרן בשכונת 'קנה בושם בבית שמש - נדבת לבו של "פטרון ההילולא", הרבני הנגיד ר' יונתן יוסף מענצער שליט"א - נאמן ביתו של כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א וראש וראשון לכל קדשי בת עין. צפו בתמונות.