קהל רב השתתף בעריכת השולחן של כ"ק האדמו"ר מוואסלוי שליט"א לרגל יומא דהילולא של המגיד ממעזריטש זיע"א שחל בי"ט כסלו • צילום יהודה פרקוביץ