ארונם של הצדיק רבי דוד עידאן זצ"ל נשיא הקהילה בג'רבא, ורעיתו הרבנית מזל טוב זאטובה ע"ה הגיעו לארץ לאחר למעלה מ-60 שנה מפטירתם. צפו בתיעוד ממסע ההלוויה היום בישיבת כסא רחמים, בראשות ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א

ארונם של הצדיק רבי דוד עידאן זצ"ל נשיא הקהילה בג'רבא, ורעיתו הרבנית מזל טוב זאטובה ע"ה הגיעו לארץ לאחר למעלה מ-60 שנה מפטירתם. רבי דוד עידאן הוא בנו של הגאון הקדוש המקובל רבנו משה עידאן זצ"ל.

רבי דוד טרח בכל כוחו בהוצאת כתבי רבותינו הקדושים חכמי תוניס וג'רבא, וידוע 'דפוס עידאן' בג'רבא אשר הוציא לאור מאות ספרים בדיוק ובדקדוק, אשר אלמלא הוא היו אובדים בתהום הנשייה.

רבי דוד אף עמד על כך שלא יכנסו בתי הספר של 'אליאנס' הידוע שחולל שמות ביהדותם של כל אנשי המקומות שבהם נעץ ציפורניו.

רבי דוד אף הוציא לאור כל ספרי אבותיו בפאר והדר.

ספרו: משכיל לדוד שני חלקים.

ארונו וארון רעייתו הגיעו לארץ בימים האחרונים, לאחר מאמצים מרובים של בני המשפחה ועוד הרבה אנשים טובים מהארץ ומחוצה לארץ אשר עבדו וטרחו למעלה מכוחם להשגת כל הרשיונות וכל הדרוש לענין.

היום יום חמישי י"ט כסלו בשעה 11:00 הגיע ארונו בתחילה לישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, שמייסדה בארץ ישראל היה בנם ר' שמואל עידאן זצ"ל אשר ניהל אותה בתבונה ובחכמה עד ימיו האחרונים והכל לשם שמים.

תחילה הספיד נכדו מורנו הגאון רבי דוד עידאן שליט"א ראש הכולל ואב"ד 'משפט וצדק', אשר הפליג בשבחם, ונתן תודה לכל מי שעזר בענין חשוב זה של הבאת ארונם לא"י.

לאחר מכן, נשא דברים מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א בשבח המנוח ורעייתו, ועל כל גדולתו ומפעליו הכבירים בכל התחומים, ובפרט ליהודי תוניס וג'רבא.

ההלויה יצאה מישיבת 'כסא רחמים' כשמאות מלוים את ארונותיהם הקדושים, ואחר נסעו לטבריה, שם תתקיים ההלויה וההספדים בשעה 13:45, ושם ייטמנו בבית העלמין הישן בטבריה ב'חלקת עידאן'.

תנצב"ה