אלפים בשתי עצרות ענק בעיר לרפואת הצדיק המלוב"ן האדמו"ר רבי ניסים מויאל שליט"א. האירוע הראשון התקיים ביום ג' בערב בישיבתו של הרב שליט"א • האירוע המרכזי בהשתתפות אלפים במרכז "תורת חכם" שברח' נתיבות שלום בעיר • תיעוד

מאת אשר ישראלי

השבוע התקיימו בעיר קריית גת שתי עצרות תפילה המוניות לרפואתו השלימה והמהירה של הצדיק המלוב"ן האדמו"ר רבי ניסים מויאל שליט"א, הנמצא במצב קשה וזקוק לרחמי שמים מרובים.

העצרת הראשונה התקיימה בישיבתו של הרב, ישיבת "כרם שלמה – למען שמו באהבה" שברחוב הגבורה בעיר. את המשא המרכזי מסר הרה"ג ר' שלמה עופר שליט"א – מבכירי המרצים בארץ, בהעבירו סדרת שיעורים לאברכים, לאחר אמירת פרקי תהילים עם נגינה מתוך בכיות והשתפכות הנפש. השתתפו בו רבים מתושבי העיר.

למחרת, ביום רביעי בערב, התקיימה העצרת המרכזית בעיר בהשתתפות כאלף ומחש מאות מתושבי העיר והאזור, בבית הכנסת הגדול "תורת חכם" שבנשיאות ראש הכולל והמוסדות הרה"ג ר' יוסף גבאי שליט"א. בנו הרב ישראל גבאי שליט"א פתח את הערב בדברים נרגשים לקראת המעמד נורא ההוד.

לאחריו נשא דברים מזכה הרבים ומשמח הלבבות הר"ר ישראל נח ברגר שליט"א חדב"נ הרב שליט"א, שריגש את המשתתפים הרבים בסיפורים מרטיטים מכלי ראשון על חותנו הרב מויאל שליט"א.

דברים מאלפים ברוח הזמן והתקופה נשא הרה"ג ר' יוסף גבאי שליט"א – רב ביה"כ וראש המוסדות, שתיבל את דברים המאירים בדברי אגדה המושכים את הלב.

בשלב זה נכנס לאולם בנם של קדושים האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירה שליט"א מבאר שבע, שנשא דברים חוצבי להבות בגודל השעה.

הכינוס המרומם ננעל באמירת תהילים וסליחות ברוב עם ובקבלת עול מלכות שמים, עת עלה לדוכן המקובל הצדיק הרה"ג רבי יעקב עדס שלייט"א לאמירת הסליחות בבכי ותחנונים ברוב עם, ואח"כ קבלת עול מלכות שמים מרטיטה כאשר ליבות המשתתפים כולם נמסים מהתרגשות.

המעמד התנהל בטוב טעם, וכיבדוהו בהשתתפותם רבני העיר והקריה וביניהם המד"א וראש ישיבת חב"ד בעיר הרה"ג ר' משה הבלין שליט"א, רב חסידי בעלזא בעיר הדומ"ץ הרה"ג ר' פנחס לייבוש פאדוה שליט"א, רבם של חסידי סלונים בקרית גת וחזון יחזקאל הגאון רבי גדליה ריזל שליט"א, בני וחתני כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף,שליט"א, מו"צ קהילת קהל חסידים הרה"ג ר' מרדכי חרז שליט"א, הרה"ג ר' שמעון בן אבו שליט"א, מזכה הרבים חדב"נ הרה"ג ר' ישראל נח ברגר שליט"א, הרה"ג ר' אייל מחלוף שליט"א, הרה"ג ר' רוני וקיים שליט"א, הרה"ג ר' הלל צרפתי שליט"א, הרה"ג ר' דניאל חזקיה שליט"א, ראשי הכוללים, עסקנים, פוליטיקאים ואישי ציבור רבים.

את הערב הפיקו מוסדות "תורת חכם" בנשיאות הרב יוסף גבאי שליט"א, בשיתוף עם עיריית קרית גת רשת "אל המעיין" והמחלקה הרוחנית במעל"ה הרב שלמה עמרם ספדג' ורשת המתנסי"ם שהעמידו לרשות המשתתפים שני אוהלי ענק וציוד רב, בנוסף על העזרה התכנית הרבה, כאשר מי שעומד ודואג כל הזמן להצלחת המעמד הוא לא אחר מאשר ראש העיר היקר מר אבירם דהרי הי"ו. הערב הופק בעזרת חנות הסלולר "יוסי תקשורת", והרב דוד חגלי הי"ו מנהל מוסדות "אור החיים".

שמו לתפילה: הצדיק הרב ניסים בן רחל לרפו"ש בתושח"י

צילום: לוי ישראלי