קהל רב השתתף בעריכת השולחן של כ"ק האדמו"ר מסדיגורה שליט"א, בליל י"ט כסליו, יום הילולת המגיד ממעזריטש זיע"א. צילום: שוקי לרר