שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א, החתן בן חדב"ן הרב דוד לייב קליגהויפט שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מסטרעליסק שליט"א • הכלה בת הרב משה זאב מייזליש שליט"א אב"ד אוהעל • צילום: הילל ל"ש