הגאון רבי אליהו בר שלום, רבה הנבחר של בת ים, עלה להתברך ולקבל את ברכת הדרך במעונו של זקן הראשונים לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון, שכיהן בעצמו כרב העיר בת ים לפני כארבעים וחמש שנים. "שתזכה להמשיך את פועלו של אביך הגדול ותעמוד על משמר קדושת העיר"