אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו: הפגישות עם גדולי הדור, עמל התורה, הארת הפנים ושמחת קיום המצוות • בפנים: גלריה ראשונית: 104 שנות תורה, הנהגה ועבודת השם
צילומים: בעריש פילמר