ביום ב' מקץ כ"ג כסלו תשע"ח התקיימה מעמד הקמת מציבה, על קברה של הרבנית מרת שפרה ע"ה מקרעטשניף סיגוט, בראשות בנה כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף סיגוט שליט"א. תיעוד