רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר הדליק כמידי שנה את הנר הראשון ליד חומות הקרמלין במרכז מוסקבה, בצעד של פרסומי ניסא למאות אלפי איש ברוסיה, כאשר כלי תקשורת רבים במדינה מעבירים את האירוע בשידור לצופיהם • בימים ההם בזמן הזה

במרכז מוסקבה בירת רוסיה השתתפו המונים רבים באירוע של הדלקת נר ראשון של חנוכה, שנערך ברוב פאר והדר בראשות רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א שכמידי שנה, העלה את האור בנר החנוכה, לאחר הברכות שנאמרו בהתרגשות גדולה.

קדם לכן, נשא הרב הראשי דברים חמים וקרא לציבור להוסיף באור, בביתם, ובמשפחתם. אור התורה ואור המצוות ולהיות נרות להאיר בגשמיות וברוחניות לכלל הציבור.

האירוע נערך במקביל לעוד אירועים רבים כאלו בכל ערים הגדולות ברוסיה, כאשר התקשורת הרוסית מעבירה את הקולות והמראות לאלפים ורבבות.

במשך שעה ארוכה שימחו את הרבים בעלי המנגנים ר' פיני אייהרון ור' שימי סקלאר, בשירי חג ועל אף הקור הגדול, הציבור הרחב נסחף בריקודים עזים מתוך שבח והודיה להשם על הנסים בימים ההם ובזמן הזה.