כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א איש צדיק אמיתי ועובד ה' במסירות נפש אשריכם חסידי נדבורנה.