מעמד נרגש התקיים במוסד "בית לפליטות" בירושלים, כאשר מאות בנות יתומות ושבורות החוסות במוסד, זכו לצאת ידי חובת נר חנוכה ע"י הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א, ראש ישיבת אהבת שלום בירושלים. צפו בתמונות.

מעמד נרגש התקיים בנר שני של חנוכה במוסד "בית לפליטות" בירושלים, כאשר מאות בנות יתומות ושבורות החוסות במוסד, זכו לצאת ידי חובת נר חנוכה ע"י הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א, ראש ישיבת אהבת שלום בירושלים.

מנהל המוסד, הרב משה יונה רוזנפלד, קיבל את פני האורח החשוב שליט"א בשם כל הבנות.

הגר"י הלל שליט"א נאם בפני הבנות דברי חיזוק וברכה, חיזק את ליבן והסביר להן את גודל סגולת ימי החנוכה, ושהקב"ה אוהב את תפילות בנות ישראל. "אל תיראו, הקב"ה איתכם, הוא דואג לכן ואוהב אותכן, יהיו לכם שידוכים טובים בע"ה", איחל והוסיף להרעיף עליהן ברכות לרוב.

הגר"י שליט"א אף הביע רחשי ליבו למנהל המוסדות, הרב משה יונה רוזנפלד, על הזכות שזיכה אותו להאיר ולשמח בנות יתומות, והדגיש שבזמן חנוכה כאשר כל משפחות ישראל מתאחדים בבתיהם לחגוג את ימי החנוכה, זה הזמן המתאים לבוא לשמח בנות שלא זכו לכך, ולהאיר ולחזק את ליבן.