הגאון רבי סיני הלברשטאם שליט"א אב"ד דברי חיים בהדלקת נר חנוכה בהיכל בית מדרשו בשכונת שיכון ג' בבני ברק • צילום: יהודה פרקוביץ