מעמד הדלקת נרות חנוכה מיוחדת לילדי התתי"ם של חסידות דושינסקיא בארה"ק ע"י כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א במרכז החסידות ברחוב שמואל הנביא בירושלים • צילום: שוקי לרר