תיעוד הדלקת נר חנוכה ע"י כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א במעמד קהל החסידים בבית מדרשו ברחוב עזרא בירושלים • צילום: שוקי לרר