מעמד נורא הוד של הדלקת נרות חנוכה ע"י זקן גדולי הדור הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק שליט"א בחצר ביתו שברחוב עמוס בירושלים • שוקי לרר תיעד