מסיבת חנוכה לילדי ת"ת "קדושת התורה" דחסידי סדיגורה בעיה"ק ירושלים בראשות כ"ק האדמו"ר מסדיגורה שליט"א שהגיע במיוחד מבני ברק להשתתף במעמד • צילום: שוקי לרר