מר מלקום הונליין הלווה בביקור במארח האישי הרב מוטי פריד יו"ר הארגון "סעד ומרפא"