במהלך ימי חג החנוכה, העניק הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, בקבוק שמן למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שמרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה מדליק איתו את נרות החנוכה. צילום: שוקי לרר