הדלקת נרות חנוכה ע"י כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א במרכז החסידות בעיר אשדוד ומסיבת חנוכה לתלמידי אבות ובנים שע"י בית המדרש מעליץ במוצאי שבת חנוכה