בהיכל כולל פוניבז' נערך עצרת מספד על סילוקו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זיע"א שעמד בראשות הכולל והרביץ בו תורה לאלפים עשרות בשנים, בעצרת נשאו דברים נשיא הישיבה הגר"א כהנמן וראשי הישיבה מרנן הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי והגרב"מ אזרחי

צילום: בעריש פילמר