נהניתי לראות שכולם יושבים עם חליפות (ג'קטים) התבגרו כאן בארץ כל הכבוד !