רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, שיש לו הכרות ארוכה עם הר׳ רובשקין ואף ביקרו במאסרו, נשא דברי ברכה נרגשים בפתחו בפסוק ׳יודו לה׳ חסדו׳ וקישר את הנס עם חג הגאולה י״ט כסלו, המאסר של יוסף הצדיק בפרשת השבוע וה׳ טבת. צפו

מיד בבוקר עם היוודע הבשורה המשמחת על נס שיחרורו של ר׳ שלום מרדכי רובשקין מהמאסר הקשה בארה״ב, פרצו מעגלי שמחה גם בבית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה, כאשר אליהם מצטרפים מתפללים רבים שהגיעו במהלך שעות הבוקר לתפילת שחרית ושיעורי התורה והחסידית. גם תלמידי חלק ממוסדות החינוך הסמוכים לביהכנ״ס המרכזי, הגיעו יחד עם צוות החינוכי והצטרפו למעגלי הריקודים והשמחה.

רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, שיש לו הכרות ארוכה עם הר׳ רובשקין ואף ביקרו במאסרו, נשא דברי ברכה נרגשים בפתחו בפסוק ׳יודו לה׳ חסדו׳ וקישר את הנס עם חג הגאולה י״ט כסלו, המאסר של יוסף הצדיק בפרשת השבוע וה׳ טבת.

אסיר ציון המפורסם נתן שרנסקי ששוהה בימים אלו במוסקבה, הגיע אף הוא ונשא דברים מרגשים, כשמספר על נס הצלתו מהמאסר ברוסיה לפני 35 שנה!

עם סיום הריקודים והחלק הרשמי התיישב הציבור הגדול להתוועדות חסידית גדולה, עם דברי התחזקות והתעוררות לקראת הגאולה השלמה והאמיתית במהרה.

ה׳צדיק מלנינגרד׳ הרב יצחק קוגן הגיע אף הוא להשתתף בהתוועדות שנמשכה שעה ארוכה מתוך שבח והודיה לשי״ת על הנסים והנפלאות.

יצויין, שבמשך שנות המאסר של ר׳ שלום מרדכי רובשקין, נישאו תפילות גם בקברו של החסיד המופלא הנודע במסירות נפשו לעזור ליהודים ברוסיה בפעולותיו הגדולים הרה״ח ר׳ מרדכי דובין הי״ד, שעל שמו, נקרא הר׳ רובשקין מרדכי.

בליל שישי, נערכה סעודות הודיה והתוועדות גדולה בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", שנמשכה עד שעת ליל מאוחרת.

צילום: לוי נאזרוב