שמחת האירוסין לבת הגה"צ רבי אשר אנשיל כץ גאב"ד חרדים, בן הגה"צ אב"ד תולדות אהרן וויליאמסבורג, וחתן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, עם בן האדמו"ר מדז'יקוב ירושלים, שנערכה בבבית האדמו"ר מנדבורנה בקרית נדבורנה בב"ב. במהלך השמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים, צילום: שוקי לרר