כ"ק האדמו"ר מאשלג שבת בשבת האחרונה בעיר אלעד. בעת שלחנו הטהור עורר את הקהל בעניין ההתנזרות מפגעי האינטרנט והטכנולוגיה. צפו בתמונות מביקור האדמו"ר.

רבים מתושבי העיר אלעד זכו לחסות בצל כ"ק האדמו"ר מאשלג ששבת בעיר בשבת האחרונה, שם התפלל וערך את שלחונותיו הטהורים.

בעת השולחן הטהור, אותו ערך האדמו"ר בבית הכנסת החדש של של חסידות מחנובקא-בעלזא בעיר, נשא דברי חיזוק בעניין התנזרות מפגעי האינטרנט והטכנולוגיה וביקש מהקהל להתרחק מהם ככל האפשר. כמו כן, הרחיב בקירוב הגאולה על ידי לימוד יומי בספר הזוהר הקדוש.

האדמו"ר התעניין אצל הרב חיים מאיר כץ שליט"א, יו"ר אגודת ישראל באלעד, על מצב החינוך בעיר, ובירכו בברכת הצלחה בפעליו הכבירים למען תושבי העיר.

במוצאי שבת לאחר הבדלה עברו כל הקהל להתברך, והאדמו"ר בירך את גבאי בית המדרש מכנובקא-בעלזא להמשך התפתחות והשלמת קרן הבניין בברכה והצלחה.